سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
با ستیزه گریِ بسیار، دوستی در کار نیست . [امام علی علیه السلام]